Tri Prestonice Osmanskog Carstva - Istanbul

 

  

 

 

 

 TERMINI U PRIPREMI...


6 dana autobusom / 3 noćenja
Istanbul je grad u Turskoj u vilajetu Istanbul. Grad je smešten na Bosforskom moreuzu, nekadašnja je prestonica triju velikih carstava: rimskog (330—395), vizantijskog (395—1453) i otomanskog (1453—1923). Istanbul je najveći grad u Turskoj i njeno kulturno i privredno središte, a ujedno i jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. Istanbul spada među najveće gradove Evrope i sveta, a po svojoj važnosti za kulturu i istoriju, svrstava se u sam vrh poput Rima, Londona ili Pariza.
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN, BEOGRAD
Polazak grupe sa parkinga ispred Kuće cveća na Dedinju u 17.00h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor i zadržavanjima zbog graničnih formalnosti.

2. DAN, ISTANBUL – DŽAMIJA SULEJMANIJA (fakultativno)
Ulazak u Tursku u jutarnjim časovima. Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima, kratko panoramsko razgledanje grada, Smeštaj u hotel, vreme za predah. Popodnevni polazak u upoznavanje sa delom grada u kome se nalazimo - restorani, pijace, tržni centri, hrana... Fakultativni obilazak Džamije Sulejmanije koju je izgradio čuveni osmanski arhitekta Mimar Sinan kao zadužbinu Sulejmana Veličanstvenog. Obilazak turbeta Sulejmana Veličanstvenog i sultarnije Hurem. Odlazak na čaj sa najlepšim pogledom na Zlatni rog, Galata kulu i plavi Bosfor. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN, ISTANBUL – SULTAN AHMETOV TRG (fakultativno) - TAKSIM + ORTAKOJ + AZIJSKI DEO (fakultativno)
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni obilazak Sultan Ahmetovog trga, Aja Sofije, Plave Džamije, Hipodroma i Topkapi palate (prvo dvorište). Slobodno vreme do popodnevnih časova. Mogućnost fakultativnog izleta do Taksima i Istiklal džade, panoramaskog razgledanja grada sa obilaskom Ortakoj kvarta i džamije gde možete da probate čuveni krompir; prelazak u Azijski deo, obilazak džamije Bujuk Čamlidže, jedne od najvećih dzamija u islamskom svetu. Odlazak na Uksudar za slikanje ispred Devojačke kule. Odatle ćete videti najlepše osvetljeni grad kao na dlanu, grad koji jedini na svetu leži na dva kontinenta. Doživećete najlepšu istanbulsku noć sa laganim povetarcem sa Bosfora u kosi. Povratak u hotel. Noćenje.

4. DAN, ISTANBUL – BURSA (fakultativno) - TURSKO VEČE (fakultativno)
Doručak. Fakultativno odlazak u Bursu - četvrti najveći grad Turske i bivšu prestonicu Osmanlijskog carstva od 1326 do 1365 godine. Obilazak Zelene džamije, Zelenog turbeta, odlazak na gradski vidikovac, poseta turbetu Osmana Gazija I (osnivača Osmanske dinastije i buduće imperije) i Orhana, Ulu Džamija, Koza Han..., slobodno vreme za razgledanje grada, ručak, šoping. Povratak u Istanbul u popodnevnim satima. U večernjim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče na brodu. Noćenje.

5. DAN, ISTANBUL – JEDRENE
Doručak. Napuštanje hotela i polazak u Jedrene, treću prestonicu carstva koju obilazimo po programu putovanja. Panoramsko razgledanje grada - Džamija Selimija, Bedestan čaršija, Eski džamija, Ali Pašin bazar... Slobodno vreme za šetnju i odmor. Polazak za Beograd u  popodnevnim časovima. Usputne pauze i granične formalnosti.

6. DAN, BEOGRAD
Dolazak u Beograd na mesto polaska u jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;
• smeštaj u Istanbulu u hotelu 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje)
• panoramsko razgledanje Istanbula i Jedrena u pratnji vodiča;
• usluge profesionalnog turističkog vodiča tokom celog toka putovanja;
• troškove organizacije putovanja;

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove
• fakultativne izlete (za realizaciju je potrebno minimum 25 prijavljenih putnika):

  1. Plava džamija, Aja Sofija, Hipodrom, prvo dvorište Topkapi palate - 25€ 
  2. Taksim, Istiklal, Ortakoj, Azijski deo (Bujuk Čamlidže džamija) - 20€
  3. Džamija Sulejmanija - 10€
  4. Bursa - 35€
  5. Tursko veče na brodu (sa večerom i pićem) - 40€

Paket fakultativnih izleta bez Turske večeri (1+2+3+4) - 70€

• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu - 45€
Doplata za dodatno sedište u autobusu - 50€ (na upit)

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* - Nalazi se u starom istorijskom jezgru (Laleli), u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. Hotel ima aperitiv bar, restoran… Sobe su 1/2 i 1/3 sa TWC, TV, telefonom, mini barom… TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUT

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

Na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak na 3 rate čekovima ili administrativnom zabranom.

Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Turisttrade doo.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 25 putnika ( za fakultativni izlet Bursa ), a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U TURSKU:

mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/turska (kliknite na link)

NAPOMENA: Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu!

Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Prevoznik neće primiti prtljag koji nije lični (trgovačka roba, mašine, alate, prevozna sredstva i drugo). Putnik može poneti jedan kofer, svi dodatni koferi, veće torbe i veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja TURISTTRADE OTP 174/2021, kategorija A.

TURISTTRADE d.o.o. office@turisttrade.com

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185