Sremski Karlovci-Petrovaradin-Novi SadU pripremi...


 

 


Zbog angažovanja u austro-turskim ratovima na strani Austrije, Srbi su napustili svoje tradicionalne prostore, a Patrijarh se vremenom smestio u Sremske Karlovce i tako je ovaj gradić na 10-ak km od Novog Sada postao prestonica srpske emigracije. U istom istorijskom kontekstu Austrijanci su izgradili monumentalnu Petrovaradinsku tvrđavu na Dunavu, a nasuprot njoj nikao je Srbima naseljen Novi Sad, preko koga se snabdevala posada tvrđave.


Sremski Karlovci - Gradska kuca
Sremski Karlovci - crkve
Lampioni na Tvrdjavi
Dunavska ulica Novi Sad
Miletic.jpg
Leopold.jpg
Sremski Karlovci - gimnazija
Sremski Karlovci - Bogoslovija
Novi Sad
Novi Sad
Sremski Karlovci
+ PROGRAM PUTOVANJA

Polazak u 9h iz Beograda (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). Jednočasovna vožnja do manastira Novo Hopovo. Pored Krušedola ovo je uslovno rečeno najznačajniji manastir na Fruškoj Gori u kome se zamonašio Dimitrije Obradović pod imenom Dositej, otac srpskog prosvetiteljstva.
Na samo desetak kilometara od Novog Sada nalaze se Sremski Karlovci.Ovde je srpska akademska elita pokušavala da održi korak sa razvijenom Evropom dok se običan narod bavio vinogradarstvom i proizvodnjom kvalitetnih vina. U centru mesta je živopisni Trg Branka Radičevića na kome se nalaze: Karlovačka gimnazija, Bogoslovija,  Patrijaršijski dvor, česma, poznatija kao „Četiri lava“… Mogućnost fakultativne posete jednom od podruma vina i muzeju/radionici kuglofa.
Iznad Karlovaca nalazi se Stražilovo, večno počivalište velikana srpskog romantizma, Branka Radičevića čije ime ravnopravno stoji uz ime Jove Jovanovića Zmaja, Đure Daničića, Vuka Karadžića, Petra Petrovića Njegoša… Pauza za ručak.
Na putu od Karlovaca ka Novom Sadu, prvo se dolazi u Petrovaradin, neosvojiva tvrđava koja je zbog toga dobila nadimak Gibraltar na Dunavu. Vojnici sa svojim porodicama su živeli u Donjem gradu Petrovaradinske tvrđave  koja je kao takva jedinstvena ambijentalna celina tog tipa u Srbiji sa karakterističnom srednjeevropskom atmosferom. U okviru njega se nalazi monumentalna Beogradska kapija, Jezuitski manastir i drugi značajni objekti. Terasom Gornjeg grada dominira Sat kula, svojevrsno obeležje Novog Sada sa „zbunjenim kazaljkama“  u čijoj pozadini se nalaze nekadašnje kasarne i drugi vojni objekti.  Slobodno vreme za uživanje u panorami.
Odmah preko Dunava nalazi se Novi Sad gde se obilazi Trg Svetozara Miletića sa neogotičkom Crkvom Imena Marijinog, popularnoj „Katedrali“, izgrađenoj u neogotičkom stilu koja stoji u zanimljivom arhitektonskom kontrastu sa neorenesansnom Gradskom kućom. Od trga polazi Zmaj Jovina ulica kao glavna gradska promenada sa palatama bogatih novosadskih porodica, a na nju se  kod Vladičanskog dvora nastavlja  Dunavska, koja je nekada spajala pristanište sa centrom, te je zato i danas glavna trgovačka zona. Slobodno vreme i povratak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

-prevoz autobusom turističke klase
-razgledanje Sremskih Karlovaca,Petrovaradina,Novog Sada i poseta manastiru Novo Hopovo
-troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

Fakultativne izlete (minimum za realizaciju je 25 putnika):
-ručak na Stražilovu – 1000 din
-degustacija vina u lokalnoj vinariji sa zakuskom 700 din
-poseta muzeju/radionici kuglofa sa prezentacijom 700 din
Individualne troškove i nepomenute usluge

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010,
izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

 

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185