U duhu dinastije

 


 


 


RAVANICA, LJUBOSTINJA, KOPORIN – KRUŠEVAC


PRIČA O KNEZU LAZARU, KNEGINJI MILICI I DESPOTU STEFANU LAZAREVIĆU


  

 


 


Termini u pripremi...


Moravska Srbija je termin koji se koristi za srpsku feudalnu državu koja se samostalno razvila u dolini tri Morave za vreme vladavine kneza Lazara a koja je kasnije za vreme vladavine Lazarevog sina Stefana prerasla u despotovinu Srbiju. Za prestonicu je izgrađen grad Kruševac. Lazar Hrebeljanović, od stavioca na dvoru cara Uroša, izrasta u velikog kneza i samodržca svih Srba. Političkim i duhovnim pregnućem zaslužio je blagoslov Crkve i prvenstvo u vladarstvu nad srpskim zemljama. Baštinik nemanjićke države i tradicije, knez Lazar nije bio lišen prava na srpski presto, niti prava na carstvo nebesko. Nemanjićki tron je zadobio političkom veštinom i hrabrošću. Carstvo nebesko je zaslužio mučeničkom smrću na Kosovu polju. Posle kneza Lazara, kneginja Milica je vladala Srbijom umesto muža velikomučenika i maloletnog sina. Sačuvala je državu i narod da bi ubrzo predala vlast prvorođenom sinu Stefanu. U monaškom tihovanju po manastirima, provodi svoje poslednje dane. Despot Stefan nikad nije bio lišen vladarskog prava, mada su mnogi želeli da mu to ospore. Najuporniji je bio njegov brat Vuk. “Novi Ptolomaj”, kako su zvali Stefana njegovi savremenici, je duhovno politički i ekonomski uzdigao državu. U njegovo vreme bila je to nova Srbija. Despot Stefan je bio pouzdan ratnik, vešt diplomata, sjajan književnik i neumorni graditelj.


photo by: poreklo.rs
+ PROGRAM PUTOVANJA

Polazak iz Beograda oko 7h (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Vožnja ka manastiru Ravanica. Manastir Ravanica je manastir u Srbiji i nalazi se u podnožju Kučajskih planina. Zadužbina je kneza Lazara, čije mošti su nakon Kosovske bitke i njegove pogibije ovde prenete iz prištinske crkve Vaznesenja. Manastir tada postaje mesto hodočašća i žiža oko koje se stvara kult kneza Lazara, kosovskog mučenika. Obilazak manastira. Nastavak putovanja ka manastiru Ljubostinja, zadužbina kneginje Milice. Posvećen je Uspenju presvete Bogorodice. U Ljubostinji su sahranjene kneginja Milica, žena kneza Lazara i monahinja Jefimija, koje su se posle Kosovske bitke ovde zamonašile sa drugim udovicama srpskih vlastelina izginulih u bojevima na Marici i Kosovu polju. Nakon obilaska manastira, odlazak do Kruševca, grada koji je podigao knez Lazar. Upoznavanje sa nekim od glavnih znamenitosti grada i obilazak crkve Lazarice. Crkva Lazarica je, uz kruševački grad u čijem jezgru se i nalazi, najstarije i najvrednije kulturno dobro u gradu. Crkva je posvećena arhiđakonu Stefanu, zaštitniku dinastije Nemanjića. Ispred ove crkve osveštena je srpska vojska pred polazak na Kosovo. Slobodno vreme. Polazak ka manastiru Koporin koji se nalazi u blizini Velike Plane i zadužbina je despota Stefana Lazarevića. Obilazak manastira a zatim polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase
• obilaske prema programu
• usluge vodiča / predstavnika agencije tokom putovanja
• troškove ogranizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, čekovima gradjana ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE, TJ. ZA PUTOVANJA
KRAĆA OD 24 SATA, NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185