U cenu naših aranžmana nije uključeno međunarodno putno zdravstveno osiguranje:

* Odnosi se na osiguranje i zdravstvenu asistenciju koja je potrebna u slučaju iznenadne bolesti osiguranika ili posledica nesrećnog slučaja za vreme boravka u inostranstvu, kao i uslugu hitnog prevoza u Srbiju
* Osiguranje podrazumeva putnu i pravnu asistenciju za slučaj nezgode za vreme boravka izvan zemlje prebivališta

U našoj agenciji možete obezbediti polisu putnog zdravstvenog osiguranja osiguravajućih kuća TRIGLAV OSIGURANJE i MILENIJUM OSIGURANJE, kao i objašnjenje kako da postupite ako se nađete u neželjenoj situaciji.

   triglav osiguranje srbija 800x545                              MO logo 01          

TURISTTRADE d.o.o. office@turisttrade.com

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185