Solun

 


 
 16.10.2020 - 18.10.2020 / 13.11.2020 - 15.11.2020 / 11.12.2020 - 13.11.2020  

Želeći da se zahvali tesalijskoj konjici posle dobijene bitke, Filip Makedonski odluči da svoju tek rođenu ćerku nazove Tesaloniki (tesalijska pobeda). Princeza Tesaloniki se kasnije udala za Kasandera koji u njenu čast nazva grad na obali zaliva sa 20 termalnih izvora (Termaikos). Solun je danas najveća luka severnog Egeja i južna kapija Balkana...Solun Grcka
Solun Grcka
Solun Grcka
Solun Grcka
Solun Grcka
Solun Grcka
Solun Grcka
Solun Grcka
Solun Grcka
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. dan - Večernji polazak iz Beograda (tačno vreme i mesto polaska biće poznati dva dana pred put) i noćna vožnja do Soluna sa neophodnim usputnim zadržavanjima.
2. dan – Jutarnji dolazak u Solun. Panoramsko razgledanje počinje sa živopisnim Nikis bulevarom uz Solunski zaliv, na čijem se pravcu nalaze Aristotelov trg kao centralni gradski trg, zatim spomenik Aleksandru Makedonskom i Bela kula kao deo nekad moćnih zidina. Paralelno sa Nikis bulevarom razgledanje se nastavlja prastarom Via Egnatia ulicom, duž koje su raspoređeni Galerijev slavoluk i Rimska agora, kao i ostaci orijentalnog bezistana i hamama koji svedoče o prebogatoj prošlosti prestonice Makedonije. Sledi poseta crkvi Sv. Dimitrija posvećenoj svecu zaštitniku grada, kao i odlazak na Zejtinlik radi obeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta. Nakon toga, planiran je opcioni odlazak u fabriku/prodavnicu kože na Vardaris trgu i u tržni centar Kosmos gde je predviđeno da autobus ostane do povratka. Slobodno vreme do polaska za Srbiju koji je planiran za večernje časove sa dve lokacije: Kosmos i Bela kula.
3. dan - Dolazak u Beograd je u prepodnevnim satima (zavisi od vremena provedenog na graničnim prelazima). Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• razgledanje prema programu u pratnji vodiča
• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

* individualne troškove putnika i druge nepomenute usluge
* putno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja agencije Travellino licenca OTP 1/2020 

Agent prodaje TURISTTRADE DOO

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185