Istanbul - 2 noćenja


 


 07.03-11.03.2019.


(5 dana autobusom / 2 noćenja) Sa preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog carstva, a posebno tokom vladavine Sulejmana Velikog (1520-1566) grad doživljava procvat, tako da mnoge građevine nenadmašne lepote potiču iz ovog doba. Godine 1923. Turska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Međutim, Istanbul je mnogo značajnija metropola, važan poslovni, trgovački i kulturni centar. Predstavlja središte islamske kulture i pravi je raj za turiste.


Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak iz Beograda oko 14.30h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred put). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
2. DAN: Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada - stari deo grada, Ataturkov bulevar, most Galata, Dolmabahče palata, Bešiktas, Taksim… Smeštaj u hotel oko 14h. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN: Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak sa lokalnim vodičem:Trg Sultan Ahmed, nekadašnji Antički hipodrom, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.
4. DAN: Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Vaseljenske Patrijaršije. Po obilasku Patrijaršije, odlazak na fakultativno krstarenje Bosforom. Nakon krstarenja, fakultativni obilazak Dolmabahče palate. Slobodno vreme za šoping. Polazak za Srbiju oko 19 časova. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
5. DAN: Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Napomena: Zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja  i preusmeravanja u saobraćaju, postoji mogućnost da dolazak na destinaciju i/ili povratak u Beograd budu kasniji od planiranog. 

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• smeštaj u Istanbulu u hotelu  Buyuk Paris 3* (ili u nekom sličnom hotelu iste ili više kategorizacije) u 1/2 ili 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto)
• obilaske prema programu putovanja
• troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove
• fakultativne izlete:
- Obilazak Aja Sofije, Plave Džamije, Top Kapi palate (sa ulaznicama i lokalnim vodičem) – 40€ po osobi
- Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji sa lokalnim vodičem – 20€ po osobi
- Dolmabahče palata (ulaznica I lokalni vodič) - 30€ po osobi
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

Napomena: Dozvoljeno je poneti jedan kofer standardnih dimenzija (60x40cm) i jedan ručni prtljag po putniku. Dodatni kofer (putna torba) se doplaćuje 40€.

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu - 50% aranžmana (na upit)
Deca do 10 godina (bez sopstvenog kreveta) - doplata 40€

+ OPIS SMEŠTAJA

Smešten u Fatihy, hotel Buyuk Paris nalazi se na samo 300 metara od tramvajske stanice Laleli-Univerzitet. U ponudi su klimatizovane sobe, besplatan bežični internet i recepcija koja radi non-stop. Sve sobe poseduju klima-uređaj, sef i mini-bar. Pored toga sadrže sopstveno kupatilo sa fenom za kosu i besplatnim toaletnim priborom.

 

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185