Beč – 2 noćenja

 

 

 

 

 17.10-21.10.2019 htl HB1 NEUDORF 3*- cena 85€ + 1500 din za uplate do 30.09.


                                       htl ARION CITY 3*- cena 105€ + 1500 din za uplate do 30.09.     

 BEČ  centar moćne carevine, sa dvorovima Hofburg i Šenbrun, raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom jahanja, katedralom Sv. Stefana i ne manje atraktivnom Karlovom crkvom, dvorskim i gradskim parkom, državnom i nacionalnom operom i teatrom, čuvenim poslastičarnicama, kafanama i pivnicama, čuvenim točkom u Prateru, grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa pleni svojim raskošom i ne ostavlja posetiocu nijedan neispunjen trenutak.


 


Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: BEOGRAD – BEČ  Polazak iz Beograda oko 22:00 časa sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put), a iz Novog Sada oko 23:00 časa sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 

 2. DAN: Dolazak u Beč u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnjji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija. Smeštaj u hotel posle 15 časova. Slobodno vreme. Noćenje.

 3. DAN: BEČ Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog odlaska do outlet tržnog centra Parndorf. Parndorf outlet se nalazi na autoputu Budimpešta - Beč, na 30 minuta od Beča, na jezeru Nojzidl. Stotinu pedeset modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće itd. Povratak u Beč. Fakultativno, poseta Prateru - najzabavnijem parku Beča ili slobodno vreme. Noćenje.

 4. DAN: BEČ-BEOGRAD  Doručak.  Napuštanje hotela. Fakultativna poseta kraljevskom dvorcu Šenbrun sa prekrasnim parkom. Nakon toga fakultativni izlet za Bratislavu ili slobodno vreme. Po dolasku u Bratislavu, zajednički odlazak na panoramsko razgledanje grada i obilazak stare tvrđave (katedrala Sv. Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva...) i šetnja romantičnim delom starog grada na obali Dunava. U večernjim časovima povratak za Beč. Planirani polazak za Beograd oko 20h. Putovanje preko Mađarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

 5. DAN:NOVI SAD-BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. 

 

 

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 2 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu sa 3* ili 4* u 1/2 i 1/2+1 sobama
• razgledanje Beča u pratnji vodiča
• troškove organizacije putovanja
• usluge pratioca grupe za vreme putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove

• stanična usluga 50 din (za polaske iz Beograda) plaća se u agenciji

• fakultativne izlete: 

– dvorac Šenbrun Grand tura 30€ / 20€ deca 
– Prevoz do Pratera  5€ 
– Parndorf 10€/ 5€ deca
– Izlet do Bratislave 15€ / deca 10€

NAPOMENA: .

• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 70€ (na upit)

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se za 10€, a u zajedničkom ležaju dete do 6 godina ostvaruje popust 40%.

 

+ OPIS SMEŠTAJA

Hoteli se nalaze u širem centru Beča, na liniji gradskog prevoza. Poseduju aperitiv bar, restoran, sef i parking. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (TWC, TV, mini bar, telefon). Neki od mogućih hotela su: Hotel Fabrik 3+, Hotel Pyramide 4*, Hotel Ananas 4*, Hotel Senator 4*, Hotel Bock 3* ili neki drugi sličan. Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pred putovanje.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

 

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185