Kraljica Mediterana – Venecija

 


 CELODNEVNI OBILAZAK VENECIJE


TERMINI U PRIPREMI...


8 sati boravka, 4 sata organizovane pešačke ture u pratnji profesionalnog vodiča
Venecija – jedinstven grad neuporediv sa bilo kojim drugim, čija stvarnost nadmašuje maštu i najvećeg zanesenjaka, bogata zlatom, a još bogatija slavom. Ovako su o Veneciji govorili Petrarka, Gete, Dikens… Venecija danas izgleda kao u doba svog najvećeg procvata, ispresecana sa oko 150 kanala, preko kojih se prostiru preko 400 mostova. Podignuta na 118 malih ostrva, na milionima sada već okamenjenih balvana, vekovima prkosi moru, poziva Vas da uživate u šetnji njenim uskim ulicama ili u nezaboravnoj vožnji gondolom po kanalima uz romantičnu pesmu gondolijera...O sole mio...


Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
+ PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN (petak) - BEOGRAD

Polazak iz Beograda od kuće Cveća, nekadašnji muzej 25.Maj u 19:00 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.DAN (subota) - PUNTO SABIONI – VENECIJA

Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Vožnja brodićem do “Kraljice Mediterana”, čuvene Serenissime - Venecije. Na brodu ćete saznati mnoge zanimljive činjenice i upoznati se sa venecijanskom lagunom i ostrvima pored kojih prolazimo. Posetu gradu Sv.Marka  započinjemo odmah silaskom sa broda na čuvenu Rivu Slovena, rivom kojom su hodali  čuveni Njegoš, Branko Radičević i mnogi drugi znameniti Srbi. Čućete pricu o čuvenom Vitoriju Emanuelu II koji ima svoj spomenik na rivi. Nakon toga upoznajemo se sa čuvenim palatama sa ove strane kanala, zatim lagano nastavljamo šetnju ka tamnici i Mostu Uzdaha. Saznaćete kako su se ophodili prema zatvorenicima, koliko je bilo okrutnosti al ii ujedno i ljubavi i žudnje za životom, žašto je Most Uzdaha dobio to ime i kakvav život se odvijao unutar čuvene Duždeve palate... Proći ćemo pored Vrata Venecije, čuvena 2 stuba ali nećemo proći između njih… Saznaćete zašto kada budemo bili tamo.  I eto nas već na samo Trgu Sv. Marka - Piazza San Marco. Upoznaćete se sa najpoznatijim gradjevinama nekadašnje Mletačke republike: Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja koji su doneti tokom IV.og Krstaškog rata iz Carigrada, današnjeg Istanbula, Biblioteka Marciana, Toranj Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, Astronomski sat koji krije priču, Procurati – nekadašnje sudnice… Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande, gde ćemo se upoznati kroz priču o životu stanovika Venecije, broju, pijaćoj vodi, bunarima, kanalima kao i o samoj gradnji čuvenih venecijanskih kuća, Venecijnskom Karnevalu i još čuvenijim maskama, gde svaka ima svoje značenje… I eto nas kod čuvenog mosta Ponte Rialto na kanalu Grande. Kupiti sebi masku, suvenir  toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje ili zajednički odlazak do crkve Santa Maria della Salute. Slobodno vreme do povratak brodićem do luke Punta Sabbione. Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

*Putnici koji ne žele da sa grupom odu u Veneciju, biće ostavljeni u outlet centru Noventa di Piave.

3.DAN (nedelja) - BEOGRAD

Dolazak na mesto polaska u prepodnevnim satima. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• usluga profesionalnog turističkom vodiča tokom celog putovanja
• troškove vođstva i organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
  • individualne troškove
  • turistički brod na relaciji Punto Sabioni - Venecija - Punto Sabioni: 20 EUR ( mogućnost plaćanja u agenciji )
  • međunarodno zdravstveno osiguranje ( mogućnost plaćanja u agenciji )
+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja agencije TURISTTRADE licenca OTP 174/2021

+ POPUSTI I DOPLATE

Transfer Novi Sad - Rumska petlja - 20€ ( minimum 3 osobe )

TURISTTRADE d.o.o. office@turisttrade.com

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185