Morahalom banja-Jednodnevni izlet

  

 


 
deca do 12 godina 1490 dinara

 


04.02.2023. / 18.02.2023. / 04.03.2023. / 18.03.2023. / 01.04.2023 /


Morahalom je grad koji se nalazi oko 20km jugozapadno od Segedina i oko 15km od graničnog prelaza Horgoš i ima oko 6000 stanovnika. Banja Eržebet u Morahalomu, sa svojih 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sa lečilištem i wellness uslugama, infra i finskom saunom i povoljnim cenama tokom čitave godine, očekuje svoje goste. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je 39.5 stepeni Celzijusovih, sadrži alkali-hloride i jod i služi za  lečenje oboljenja kičme, reume mišića i lečenje ginekoloških problema. Ukupna površina bazena dostiže 2.200m2. Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Bazene čine privlačnim ugrađene hidromasaže za ramena i leđa, a pored toga tuš i vodopadi sa raznim elementima. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.Morahalom banja
Morahalom banja
Morahalom banja
Morahalom banja
Morahalom banja
Morahalom banja
Morahalom banja
Madjarska Morahalom banja
Madjarska Morahalom banja
Madjarska Morahalom banja
+ PROGRAM PUTOVANJA

Polazak iz Beograda oko 05.30 časova (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put), a iz Novog Sada oko 06.15h sa SP pumpe na Temerinskoj raskrsnici kod Rodića (okretnica autobusa br. 5). Vožnja autoputem ka Morahalomu sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i potrebnim pauzama. Dolazak do banje u prepodnevnim časovima. Kupanje u otvorenim i zatvorenim bazenima, korišćenje sauna i ostalih sadržaja prema individualnom interesovanju. Boravak u banji do popodnevnih časova kada je predviđen polazak (boravak u banji sredom do 18h) ka tržnom centru Auchan (bivša Cora), Metro, Praktiker (osim za polaske sredom). Slobodno vreme u tržnom centru. Polazak oko 19 časova. Nastavak putovanja ka Beogradu. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima. 

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

* prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
* odlazak do tržnih centara osim za polaske sredom
* usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

* individualne troškove putnika i druge nepomenute usluge
* ulaznicu za celodnevno korišćenje termalnih bazena - 2900 Ft (oko 9.5€), plaća se vodiču u autobusu isključivo u forintama, zamena novca na graničnom prelazu; 
* putno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

OBRADU DOKUMENTACIJE ZA TAX FREE NA GRANICI AUTOBUS NE ČEKA!!!

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja agencija sa licencom A, OTP 86/2021

Agent prodaje TURISTTRADE DOO

 

TURISTTRADE d.o.o. office@turisttrade.com

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185