Festival vina Irig
 


 


  


03.03.2018.


-jednodnevni izlet autobusom-


Moćno rimsko carstvo je na obalama Save i Dunava uspostavilo odbrambeni sistem prema varvarima, popularni Limes ili granicu koja se sastojala od moćnih tvrđava među kojima je i antički Sirmium. Tvrđava je vremenom izrasla čak i u prestonicu moćnog carstva, a njegovi stanovnici  sade prve čokote vinove loze na obroncima obližnje Fruške gore koja i danas baštini dva milenijuma staru vinogradarsku tradiciju.  


 


Sremski Karlovci - Gradska kuca
Sremski Karlovci - Gradska kuca
Sremski Karlovci - Gradska kuca
+ PROGRAM PUTOVANJA

Jutarnji polazak iz Beograda (tačno vreme i mesto polaska biće poznati dva dana pred put) i vožnja do manastira Novo Hopovo nadomak Iriga na Fruškoj Gori. Obilazak zadužbine Đorđa Brankovića iz 15 veka u kojoj je tri godine proveo velikan srpskog prosvetiteljstva, Dositej Obradović. Po obilasku manastira i crkve koju su u duhu svetogorskog živopisa oslikali majstori sa Atosa, sledi odlazak u obližnji Irig na Festival vina u okviru koga će lokalni vinari izlagati svoje proizvode, a posetioci imati priliku da degustiraju i kupe čuvena fruškogorska vina od koji je svakako najpoznatiji čuveni Bermet. Nastavak putovanja do Sremske Mitrovice ispod koje se nalaze ostaci antičkog Sirmiuma gde ćete čuti priču kako je od običnog legionarskog utvrđenja izrastao u jednu od prestonica rimske imperije. Slobodno vreme za fakultativni ručak u jednom od lokalnih restorana. Povratak u Beograd planiran je u večernjim časovima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

-prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
-usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja
-obilazak manastira Novo Hopovo
-poseta festivalu vina u Irigu
-ulaznicu za carsku palatu u Sremskoj Mitrovici

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

-individualne troškove putnika i druge nepomenute usluge
-fakultativni ručak na jednom od lokalnih restorana

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010,
izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185