Venecija

 


 


 


 


26.10.2017-30.10.2017.


02.11.2017-06.11.2017.


09.11.2017-13.11.2017.


16.11.2017-20.11.2017.


23.11.2017-27.11.2017.


30.11.2017-04.12.2017.


14.12.2017-18.12.2017.


 


5 dana autobusom/2 noćenja


Venecija – jedinstven grad neuporediv sa bilo kojim drugim, čija stvarnost nadmašuje maštu i najvećeg zanesenjaka, bogata zlatom, a još bogatija slavom. Ovako su o Veneciji govorili Petrarka, Gete, Dikens… Venecija danas izgleda kao u doba svog najvećeg procvata, ispresecana sa oko 150 kanala, preko kojih se prostiru preko 400 mostova. Podignuta na 118 malih ostrva, na milionima sada v

Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak autobusa iz Beograda oko 22 časa (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put) osim za termin 15.02.2017. kada je predviđeno vreme polaska oko 20 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
2. DAN: Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Trsta: Ponte Rosso, Kanal Grande, Trg Ujedinjenja Italije i poseta crkvi Sv. Spiridona. U podnevnim časovima nastavak putovanja do outlet tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi – preko 90 radnji poznatih italijanskih i evropskih brendova na sniženju od 30% do 70%. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do Lida di Jesolo/ Brugneru- Conegliano. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN: Doručak. Mogućnost fakultativnog celodnevnog izleta za Padovu i Veronu. Polazak u jutarnjim časovima. Po dolasku u Padovu, razgledanje grada: Trg Prato dela Vale – jedan od najvećih trgova u Italiji, Bazilika Svetog Antonija u kojoj se nalazi njegov grob i mnogobrojni Donatelovi radovi… Slobodno vreme za individualno razgledanje. Nakon individualnog razgledanja, polazak ka Veroni – gradu ljubavi. Po dolaska u Veronu, obilazak grada Romea i Julije: Arena Di Verona – jedna od najvećih i najbolje očuvanih antičkih građevina, treći po veličini rimski amfiteatar na svetu, Trg Bra, Julijina kuća… Slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak u hotel. Noćenje.
4. DAN: Doručak. Napuštanje hotela i fakultativna poseta Veneciji. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom do Venecije. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (IX-XVIII vek): Most uzdaha, Duždeva palata, Crkva Sv. Marka sa mozaicima, Trg Sv. Marka, Most Rialto… Slobodno vreme. Povratak brodom do Punta Sabioni i nastavak putovanja ka Beogradu. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
5. DAN: Dolazak u Beograd u jutranjim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase (16-85 sedišta) na navedenoj relaciji
• 2 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3* (u Lidu di Jesolo ili okolini) u 1/2 i 1/2+1 sobama
• troškove vođstva i organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove
• fakultativne izlete i ulaznice:
– turistički brod na relaciji Punto Sabioni – Venecija – Punto Sabioni 20€ odrasli / 15€ deca do 12 god.
– obilazak Verone i Padove 25€ odrasli / 20€ deca do 12 god.
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* /mogući hoteli: Colorado , Trento, Bolivar, Portofino , Canova ili sličan hotel sa 3*/ nalazi se u poznatom letovalištu Lido di Jesolo. Sobe su 1/2 i 1/2+1 i imaju TWC, telefon i SAT TV. Hotel poseduje restoran, recepciju i aperitiv bar. Usluga je na bazi noćenja s kontinentalnim doručkom. Tačan naziv  hotela biće poznat 7 dana pred putovanje.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu (na upit): 40€

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185