Budimpešta – 1 noćenje

 


 
 18.08-21.08.2017; 01.09-04.09.2017; 15.09-18.09.2017;4 dana autobusom / 1 noćenje


 


Spajanjem tri grada – Bude, Obude i Pešte, 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika; administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepoti Budimpešte doprinose njeni mostovi preko Dunava, brežuljci Budima, Kraljevska palata... Zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste razgledali izloge u ulici Vaci, ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.


 Budimpesta
Budimpešta putovanje
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak autobusa iz Beograda u 23:50h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred put) i iz Novog Sada oko 01.10h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku do Budimpešte.

2. DAN: Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima gde je predviđena jutarnja pauza za toalet, kafu i osveženje. Zatim sledi panoramsko razgledanje grada:  Trg heroja, Citadela, Budimska tvrđava, Kraljeva palata, Crkva Svetog Matije... Sledi šetnja: Vaci ulica, Vorosmaty trg, poslastičarnica Žerbo, Bazilika Sv. Ištvana. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme polazak za hotel i smeštanje u hotel. Nakon odmora u hotelu odlazak autobusom do centra grada. U dogovoreno vreme odlazak na fakultativno večernje krstarenje Dunavom. Povratak u hotel. Noćenje.

3. DAN:  Doručak. Napuštanje hotela i fakultativno polazak za Sent Andreju. Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme ili fakultativan odlazak do tržnog centra Campona u kome se, pored supermarketa Tesco i butika, nalazi i tropski i podvodni svet- Tropicarium. Nakon razgledanja Campone povratak u grad. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju.

4. DAN: Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 1 noćenje sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu Polus 3* ili sličnom iste ili više kategorije u 1/2 TWC ili 1/3 TWC sobama u Budimpešti
• obilaske prema programu putovanja
• troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove
• fakultativne izlete:
-ukupna cena za paket fakultativnih izleta od 20€ po osobi obuhvata krstarenje Dunavom, odlazak do Sent Andree,odlazak do tržnog  centra Campona (za realizaciju fakultativnih izleta potrebno jenajmanje 30 prijavljenih putnika)
-ulaznice za Tropicarium (plaća se na biletarnici po ceni od 1800,00 Ft za decu do 18 godina (oko 6 eur) i 2500,00 Ft za odrasle (oko 8 eur))
• međunarodno zdravstveno osiguranje  (mogućnost plaćanja u agenciji )

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 10€

Dete do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe (bez sopstvenog kreveta) ostvaruje popust 50%

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* (Polus ili sličnom iste kategorije) nalazi se sa Peštanske strane, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje aperitiv bar, restoran. Sobe su 1/2 i 1/3 opremljene  TWC-om.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 55 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185