Beč-Parndorf

 


 
 


06.07.2018. 


13.07.2018. 


03.08.2018. PARNDORF outlet se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na oko 30 minuta vožnje od Beča, na jezeru Nojzidl. Sadrži oko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova ženske, muške i mode za decu, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igračaka itd. Pojedine robne marke su na popustu i do 70%. Radno vreme je radnim danima do 19 časova i subotom do 18 časova, a nedeljom ne radi.Beč-Parndorf
Beč-Parndorf
Beč-Parndorf
Beč-Parndorf
Beč-Parndorf
Beč-Parndorf
Beč-Parndorf
Beč-Parndorf
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. dan  Polazak iz Beograda u 21:30h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred put), a iz Novog Sada oko 22:45h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan Dolazak u tržni centar Parndorf u jutarnjim satima. Zaustavljanje u outlet centru Prndorf radi putnika koji žele da provedu dan u kupovini. Nastavak vožnje ka Beču. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Schwarzenberg trg, Opera, Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet... Sledi šetnja kroz pešačku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefansplatz, Kertnerstrasse, Graben... Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu... Postoji mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do dvorca Šenbrun. Polazak iz Beča u ranim večernjim časovima. U povratku, zaustavljanje po putnike koji su ostali u outlet centru Parndorf. Nastavak puta ka Srbijii. 

3. dan   Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

–      prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
–      posetu tržnom centru Parndorf (www.designer-outlet-parndorf.at)/ Beču
–      usluge vodiča tokom putovanja
–      troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

–      individualne troškove
–      fakultativni izlet do dvorca Šenbrun - cena 7.5 € po osobi (potrebno je minimum 30 prijavljenih osoba za realizaciju izleta)
–      ulazinica za razgledanje unutrašnjih prostorija dvorca Šenbrun - oko 12 € po osobi
–      međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185