Veseli novogodišnji autobus iznenađenja

 

 

 

 

 

 

31.12.2018-02.01.2019. 


CENA 20.900,00 dinara za uplate do 15.12.2018! 

AKO NE ZNATE KAKO I KUDA U SUSRET NOVOJ 2019. GODINI, KRENITE SA NAMA!
Veseli novogodišnji bus iznenađenja- krećete u nepoznatom pravcu, ali je provod garantovan.

ETNO SELA I DOMAĆINSTVA, VINOGRADI, VINSKI PODRUMI, VAJATI, ZOO VRTOVI, ERGELE, SPOMENICI KULTURE, MANASTIRI...

Venecija
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak autobusa iz Beograda u 10 časova (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). A usput vino, pesma i muzika da "podgreju atmosferu" još u autobusu. Pauza za ručak. Dolazak do kompleksa koji je u blizini jezera i koji nudi veliki broj dodatnih aktivnosti… Smeštanje u hotel. Piće dobrodošlice i priprema za najluđu noć. Večera, piće, muzika, ples… SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje u zoru.
2. DAN: Kasni doručak oko 10 časova. Nakon toga sledi obilazak okoline, a zatim ručak uz muziku. Veče je rezervisano za REPRIZU NOVOGODIŠNJEG DOČEKA uz pesmu, igru i dobru hranu. Noćenje.
3. DAN: Doručak. Napuštanje smeštaja i polazak u "obilaske iznenađenja". Ručak, slobodno vreme. Nastavak putovanja ka Beogradu. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase
• ručak 31.12.2018. godine
• 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* po lokalnoj kategorizaciji, u sobama 1/2 i 1/2+1
• piće dobrodošlice
novogodišnju svečanu večeru sa muzikom i konzumacijom domaćeg pića u neograničenim količinama – mogućnost posnog menija
• ručak 01.01.2019. godine
• reprizu dočeka Nove godine (večera, neograničeno piće, muzika)
• razgledanje po programu
• ručak 02.01.2019. godine
• usluge predstavnika agencije/vodiča
• troškove vođstva i organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove / nepomenute usluge

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP15/2010,

izdao APR, Registar turizma 29.01.2010.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185