Venecija - 2 noćenja Nova godina 2019

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2018-03.01.2019.


5 dana autobusom/2 noćenja


CENA 99€ za uplate do 15.12.2018!
Venecija – jedinstven grad neuporediv sa bilo kojim drugim, čija stvarnost nadmašuje maštu i najvećeg zanesenjaka, bogata zlatom, a još bogatija slavom. Ovako su o Veneciji govorili Petrarka, Gete, Dikens… Venecija danas izgleda kao u doba svog najvećeg procvata, ispresecana sa oko 150 kanala, preko kojih se prostiru preko 400 mostova. Podignuta na 118 malih ostrva, na milionima sada već okamenjenih balvana vekovima prkosi moru, poziva Vas da uživate u šetnji njenim uskim ulicama ili u nezaboravnoj vožnji gondolom po kanalima uz romantičnu pesmu gondolijera… O sole mio…

Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
Venecija
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak autobusa iz Beograda oko 19 časova sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. DAN: Dolazak u prepodnevnim časovima do outlet tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi – preko 90 radnji poznatih italijanskih i evropskih brendova. Posle podne nastavak putovanja do Lida di Jesolo, jednog od najatraktivnijih letovališta na Jadranu. Smeštanje u hotel. Slobodno vreme. U večernjim časovima (fakultativno) polazak za Veneciju na doček Nove godine. Po dolasku u luku Punta Sabioni ukrcavanje na brod. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Doček Nove godine uz vatromet. SREĆNA NOVA GODINA!!! U dogovoreno vreme povratak brodom u luku Punta Sabioni. Povratak u hotel. Noćenje.

3. DAN: Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta za Veronu. Po dolaska u Veronu, obilazak grada Romea i Julije: Arena Di Verona – jedna od najvećih i najbolje očuvanih antičkih građevina, treći po veličini rimski amfiteatar na svetu, Trg Bra, Julijina kuća, Trga Erbi i Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju… Slobodno vreme za individualno razgledanje. U večernjim časovima povratak u hotel. Noćenje.

4. DAN: Doručak. Napuštanje hotela i fakultativna poseta Veneciji. Odlazak do luke Punta Sabioni i vožnja brodom do Venecije. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (IX-XVIII vek): Most uzdaha, Duždeva palata, crkva Sv. Marka sa mozaicima, Trg Sv. Marka, most Rialto… Slobodno vreme. Povratak brodom do Punta Sabioni i nastavak putovanja ka Beogradu. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

5. DAN: Dolazak u Beograd u jutranjim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 2 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3* (u Lidu di Jesolo ili okolini) u 1/2 i 1/2+1 sobama
• razgledanje Venecije u pratnji vodiča
• troškove vođstva i organizacije putovanja
• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove / nepomenute usluge
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)
• staničnu uslugu 50,00 din (za polaske iz Beograda), plaća se u agenciji
• fakultativne izlete i ulaznice:
– turistički brod na relaciji Punto Sabioni – Venecija – Punto Sabioni za 31.12.2018. 25€ odrasli / 20€ deca do 12 god.
– turistički brod na relaciji Punto Sabioni – Venecija – Punto Sabioni za 02.01.2019. 20€ odrasli / 15€ deca do 12 god.
– obilazak Verone 25€ odrasli / 20€ deca do 12 god.


+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 50€ (isključivo na upit).

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust od 10€.

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust od 40% na cenu aranžmana.

Cena aranžmana se umanjuje za 20€ u slučaju sopstvenog prevoza.

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* nalazi se u poznatom letovalištu Lido di Jesolo. Sobe su 1/2 i 1/2+1 i imaju TWC, telefon i SAT TV. Hotel poseduje restoran, recepciju i aperitiv bar. Usluga je na bazi noćenja s kontinentalnim doručkom (skroman slatko-slani). Tačan naziv  hotela biće poznat 7 dana pred putovanje.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185