Temišvar Nova godina 2019

 


 


 


HTL CENTRAL 2*

31.12.2018-01.01.2019.CENA 49€ za uplate do 15.12.2018! 


Mnogi se iznenade kada posete ovaj grad... Toliko raskošnih palata na relativno malom prostoru možete videti još samo u carskom Beču... Verovatno zbog toga ovaj grad i nazivaju mali Beč... Glavni grad prostrane banatske ravnice, okupan vekovima svoga postojanja, Temišvar se razvijao u grad sjajnih ambijenata... Tri trga reprezentativno izgledaju, kako preko dana, tako i noću, kada su osvetljeni svetlima kandelabara... Istorija nam kaže kako je ovaj grad bio od izuzetne važnosti za srpsku nacionalnu istoriju. Jedno vreme je bio prestonica Srpske Vojvodine i najvažniji grad Srba. Ukoliko do sada niste posetili ovaj grad, svakako Vam ga preporučujemo...Provedite sa nama "najluđu noć" u banatskoj prestonici.


Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Temišvar
Temišvar
Temišvar
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN (31.12.2018.  ponedeljak) BEOGRAD - TEMIŠVAR 
Polazak iz Beograda oko 14h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje. Iz Novog Sada oko 15:30h. Putovanje ka Temišvaru. Dolazak u Temišvar u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Doček Nove godine na trgu uz vatromet i koncert. Fakultativno: doček Nove godine u srpskom restoranu u centru Temišvara uz muzički program. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje.

2. DAN (01.01.2018.  utorak) TEMIŠVAR - ARAD - BEOGRAD
Kasniji doručak. Odjava iz soba do 10h. Polazak u organizovano razgledanje grada u trajanju od oko 1 sat: Trg pobede, Rumunska Mitropolija sa karakterističnim moldavskim stilom, Opera Romana, Trg oslobođenja, Trg ujedinjenja, srpska pravoslavna crkva, Barokna palata – nekadašnje sedište Srpske Vojvodine, Rimokatolička katedrala… Slobodno vreme. U 14h polazak na fakultativni izlet do Arada. Po dolasku, sledi kraći obilazak istorijskog centra grada: Srpska pravoslavna crkva, rodna kuća velikog srpskog dobrotvora Save Tekelije, monument Pokajanju sa Trijumfalnom kapijom, trg Avram Iancu, palata Kulture, Gradska kuća… Slobodno vreme za individualne aktivnosti (oko 2 sata). Povratak u Temišvar i nastavak putovanja ka Srbiji. Dolazak na mesto polaska u kasnim noćnim satima. Kraj programa.

 

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

* prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
* 1 noćenje sa doručkom u hotelu sa 2* u Temišvaru
* Smeštaj u 1/2 ili 1/2+1 sobama sa kupatilom
* obilaske prema programu
* troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

* fakultativni izlet u Arad - 15€ (minimum za realizaciju izleta je 25 prijavljenih putnika),ukoliko se uplaćuje u agenciji cena je 10€
* svečanu Novogodišnju večeru u srpskom restoranu u centru Temišvara uz neograničenu konzumaciju pića i muziku- naknadno
* putno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)
* individualne troškove putnika i druge nepomenute usluge

+ POPUSTI I DOPLATE

* doplata za 1/1 sobu 25 evra (na upit)
* dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana
* dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana
* ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel CENTRAL 2*  Temišvar (www.hotel-central.ro) ili sličan hotel sa 2* čiji će tačan naziv biti poznat pet dana pred put. Hotel je standardne kategorije sa skromnim sadržajem i uslugama. Nalazi se u samom centru grada, na oko 150 metara od Trga pobede i glavnih gradskih znamenitosti. Poseduje lobi sa dnevnim boravkom, 6 spratova, lift, aperitiv bar, 2 restorana, Wi-Fi u holu. Sobe su komforne i sve poseduju kupatilo sa TWC, telefon, centralno grejanje, TV SAT...

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj 15/2010,

izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanje agencije TURISTTRADE d.o.o

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185