Krakov Nova godina 2019

 


 

 


29.12.2018-03.01.2019.Hotel JUNIOR II 3*


CENA 109€ za uplate do 20.11.2018!


 

Krakov je stara poljska prestonica, koju bi slobodno mogli nazvati i “grad muzej”. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine Uneska.Poljska Krakov
Poljska Krakov
Poljska Krakov
Krakov
Poljska Krakov
Krakov Poljska
Poljska Krakov
Poljska Krakov
Poljska Krakov
Poljska Krakov
Poljska Krakov
+ PROGRAM PUTOVANJA
  1. DAN: BEOGRAD – KRAKOV Polazak autobusa iz Beograda oko 17 časova sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put). Iz Novog Sada polazak je oko 18 časova sa parkinga kod Lokomotive. Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku…

  2. DAN: KRAKOV Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima, nekadašnju prestonicu Poljske, a danas njenu kulturnu prestonicu. Panoramsko razgledanje kraljevskog grada sa lokalnim vodičem, obilazak tvrđave Vavel, brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine zmaja koja je i simbol Krakova, starog gradskog Rineka sa zvonikom, Crkve Sv. Marije… Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

  3. DAN: KRAKOV – VELIČKA – KRAKOV Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 metara gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov. Individualni doček nove godine. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje.

  4. DAN: KRAKOV Doručak. Slobodan dan u Krakovu. Noćenje.

  5. DAN:  KRAKOV – AUŠVIC – KRAKOV  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Nakon obilaska, povratak u Krakov. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja…

  6. DAN: Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa.
+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu sa 3* po lokalnoj kategorizaciji, u 1/2 i 1/2+1 sobama
• panoramsko razgledanje Krakova u pratnji vodiča
• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)
• troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove / nepomenute usluge
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)
• staničnu uslugu 50,00 din (za polaske iz Beograda), plaća se u agenciji
• fakultativne izlete (obavezno prijavljivanje u agenciji zbog rezervisanja termina za grupe; plaćanje vodiču na licu mesta):
– Aušvic i Birkenau 25€ / deca 15€
– rudnik soli Velička 30€ / deca 20€

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 60€ (na upit)

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10€. 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust od 40% na cenu aranžmana.

Ne postoji mogućnost umanjenja cene aranžmana za slučaj sopstvenog prevoza.

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel Junior II 3*  nalazi se na oko 9km udaljenosti od strogog centra Krakova. Na 20m od hotela se nalazi autobusko stajalište (do centra grada se preseda na tramvaj). U blizini hotela je Lidl, a nešto dalje se nalazi Carrefour hipermarket kao i Decathlon. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar, fen i besplatan Wi-Fi internet. Usluga je na bazi noćenja s doručkom (švedski sto). http://junior-2.krakowhotels.net/en/

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010,

izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185