Beč - 1 noćenje Nova godina 2019

 


 


 
 29.12.2018-01.01.2019.
HTL BOCK 3*CENA 79€ za uplate do 15.12.2018! 

BEČ – glavni grad Austrije, grad valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa… Grad sa jednim od najvećih i najboljih muzejskih kompleksa na svetu, državnom i nacionalnom operom i teatrom, grad u kome je čuveni Saher hotel gde se i danas služi Saher torta prvi put napravljena 1832. godine. Grad dvoraca, palata i raskoši, grad sa najstarijim zabavnim parkom u Evropi – Prater. Grad srpske pismenosti i kulture. Grad pobratim gradu Beogradu. Grad sa oko 1.700.000 stanovnika. Grad koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim…

Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: BEOGRAD – BEČ  Polazak autobusa iz Beograda oko 21 čas sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put). Iz Novog Sada polazak je oko 22 časa sa parkinga kod Lokomotive.  Noćna vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 2. DAN: Dolazak u Beč u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija. Smeštaj u hotel posle 15 časova. Slobodno vreme.Noćenje.

 3. DAN: BEČ-DVORAC ŠENBRUN-BRATISLAVA-BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun – veličanstvene letnje rezidencije austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave) i Dunavskom tornju, odakle se pruža prelepa panorama na grad. Mogućnost fakultativnog izleta u Bratislavu. Po dolasku u Bratislavu panoramsko razgledanje grada i obilazak stare tvrđave (katedrala Sv. Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva) i šetnja romantičnim delom starog grada na obali Dunava. U popodnevnim časovima povratak za Beč. U večernjim satima doček kod Rathausa i na ulicama Beča uz bogat muzički i zabavni program. Preporučujemo odlazak do Pratera gde se priređuje spektakularni vatromet u ponoć. SREĆNA NOVA GODINA!

 4. DAN: BEČ – NOVI SAD – BEOGRAD Sastanak grupe u 02 časa kad je predviđen polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji. Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 1 noćenje sa doručkom (švedski sto) u hotelu 3* po lokalnoj kategorizaciji, u 1/2 i 1/2+1 sobama
• panoramsko razgledanje Beča u pratnji vodiča
• troškove organizacije putovanja
• usluge pratioca grupe za vreme putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove
• fakultativne izlete: 

– dvorac Šenbrun 25€ / 15€ deca
– poseta Dunavskom tornju 10€ / 5€ deca
– Izlet do Bratislave 15€ / deca 10€

• staničnu uslugu 50,00 din (za polaske iz Beograda), plaća se u agenciji
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 45€ (na upit).

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se za 10€.

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust od 40% na cenu aranžmana.

U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje za 20€.

+ OPIS SMEŠTAJA

HOTEL ROSEN EUROPAHAUS 3* nalazi se u 14. becirku, na linija tramvaja, oko 30 minuta vožnje od centra grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini barom, klima-uređajem, telefonom...  www.europahauswien.at

Hotel BOCK 3* Nalazi se u regiji Vosendorf, na liniji gradskog prevoza, u blizini velikog tržnog centra SCS, na obali jezera. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2+1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom.... www.hb1.at

 

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010

izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

 

 

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185